Půjčovna kol

      Kromě pěkných výšlapů a pěších turistických túr si u nás můžete také pronajmout jízdní kola a vyjet si do okolí. Nejjednodušší výlet vás zavede do Ambornest.

      Na počátku roku 1800 bylo na Ambornesetu napočítáno zhruba 80 mohyl. Většinou pochází z 9. století z období Vikingů. Většina z nich se ale z důvodu zemědělského opracování půdy a pod. nezachovala. Mnohé jsou ale dodnes stále viditelné. Během vykopávek v roce 1900 zde byl mimo jiného nalezen i jednoramenný meč, vytesaný ze železa.

      Meč má mimořádně krásnou výzdobou vytvořenou úzkými dvojitými proužky mědi, které vertikálně ohraničují kruhové vybrání. Viz obrázek na této stránce.

      Tyto ojedinělé nálezy společně s pohřebními mohylami a kamennou pevností, dokazují, že okolí Hindrumu bylo historicky významnou oblastí.