Předpisy týkající se turistického rybolovu v Norsku:

      Zahraniční turisté musí při lovu na moři dodržovat tato pravidla:

  • Používejte pouze ruční nástroje. Turistům není dovoleno používat sítě, koše, vrše, pasti, šňůry a podobně.
  • Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro množství ryb, které můžete vyvézt z Norska jako rekreační rybář. V zásadě můžete při opuštění země vyvézt 10 kilogramů ryb nebo produktů z ryb. Pokud jste navštívili registrovanou turistickou rybářskou společnost, můžete vyvézt až 20 kilogramů ryb nebo rybích výrobků. Vývozní kvóta je platná po dobu 7 dní, což znamená, že musíte počkat sedm dní, než budete moci vyvézt novou vývozní kvótu mimo zemi.
  • Zaznamenávání úlovků těchto druhů: treska obecná, halibut, treska tmavá (keler), vlkouš a okouník. Úlovky se uvádějí jako počet ryb podle druhu, plavidla a podle data úlovku. Zpráva bude zahrnovat ryby, které byly uloveny, ale i ty,co nebyly převezeny na břeh. Musí být zaznamenány i výljezdy bez lovu uvedených druhů (nula úlovků).
  • Při rybolovu se musíte držet ve vzdálenosti větší než 100 metrů od nejbližší rybí farmy. Veškerá lodní doprava musí udržovat vzdálenost nejméně 20 metrů od rybích farem a jejich kotvišť.
  • Zákaz prodeje úlovku.
  • Dodržujte předpisy stanovené pro minimální velikost ryb.
  • Turisté se nesmějí přímo účastnit chytání kraba královského, ale určitá kvóta byla přidělena odvětví turistického rybolovu ve Finnmarku.
  • Turisté se schválenou střeleckou licencí mají za určitých podmínek povoleno účastnit se lovu tuleňů na pobřeží společně s norskými občany.

      Na pobřeží Norska bylo vždy velké množství ryb a máme štěstí, že každý může lovit ryby v moři. Budoucí generace by neměly přijít o tuto možnost, proto musíme všichni usilovat o zajištěníí regenerace ryb i v budoucnu..

Ředitelství pro rybářství rádo odpoví na otázky v angličtině, ruštině nebo norštině. Kontakt info@fiskeridir.no