Forskrifter om Turistfiske i Norge

      Utenlandske turister er pålagt å følge disse reglene når de fisker i sjøen:

  • Kun bruke håndholdt redskap. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner eller lignende.
  • Fra 1. januar 2018 gjelder nye regler for hvor mye fisk som kan tas fra Norge som rekreasjons-fisker. I utgangspunktet kan du ta med 10 kilo fisk eller fiskeprodukter når du forlater landet. Hvis du har fisket fra en registrert turistfiske bedrift kan du ta med opptil 20 kilo fisk eller fiskeprodukter. En eksport-kvote er gyldig i 7 dager, noe som betyr at du må vente syv dager før du kan ta en ny eksport-kvote ut av landet.
  • Fangst rapportering for Torsk, Kveite, Sei, Uer og Steinbit. Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (null-fangst).
  • Ferdes mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når man fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordninger.
  • Har ikke lov til å selge fangsten.
  • Må ikke fiske fisk under minstemål.
  • Kan ikke delta i direkte fangst av kongekrabbe, men det er satt av en kvote til bedrifter som driver turistfiske i Finnmark. Turistfiske etter kongekrabbe
  • Kan på visse vilkår delta i jakt på kystsel sammen med en norsk statsborger hvis man har godkjent skytter lisens.

      Det har alltid blitt fisket mye langs kysten av Norge, og vi er så heldige at alle kan fiske gratis i sjøen. Men hvis kommende generasjoner også skal ha denne muligheten, må vi alle gjøre en innsats for å sikre fiskebestandene for fremtiden.

Fiskeridirektoratet svarer gjerne på spørsmål på engelsk, russisk eller norsk