Lophelia Pertusa

    Korallrev langs Norgeskysten finnes oftest på 200-400 meters dyp. I Trondheimsfjorden har vi flere korallrev på mindre enn 50 meters dyp, dette er unikt også i internasjonal sammenheng.

Unike verdier i Trondheimsfjorden
    Korallrevene i Trondheimsfjorden er spektakulære og vakre, men korallrevene utgjør også en svært viktig økologisk funksjon i Trondheimsfjorden. Spesielt er revene i tilknytning til Skarnsundet og Tautra (Tauterryggen) særlig spennende biologisk sett.

    Disse korallrevene ligger svært grunt og Skarnsundet innehar faktisk verdensrekorden for grunneste forekomst av steinkorallen Lophelia Pertusa. Tauter-ryggen ble i 2013 vernet som marint verneområde og Skarnsundet er nå foreslått som et marint verneområde i Trondheimsfjorden

Korallrevene i bilder
    NTNU og Trondheimsfjorden våtmarkssenter har laget en sammenstilling av bilder fra korallrevene tilknyttet Tauterryggen og Skarnsundet slik at du også kan se hvilket naturmangfold som er tilnyttet disse korallrevene.

    Det er antatt at over 700 forskjellige arter lever i og ved slike rev, og noen av disse er helt avhengig av korallrevene. Bildepresentasjonen viser et utvalg av disse artene.

cropped-cropped-Shutterstock-gradient-luted-scaled-1.webp