Lophelia Pertusa

    Korallrev langs Norgeskysten finnes oftest på 200-400 meters dyp. I Trondheimsfjorden har vi flere korallrev på mindre enn 50 meters dyp, dette er unikt også i internasjonal sammenheng.

    Korallrevene i Trondheimsfjorden er spektakulære og vakre, men korallrevene utgjør også en svært viktig økologisk funksjon i Trondheimsfjorden. Spesielt er revene i tilknytning til Skarnsundet og Tautra (Tauterryggen) særlig spennende biologisk sett.

   Disse korallrevene ligger svært grunt og Skarnsundet innehar faktisk verdensrekorden for grunneste forekomst av stein-korallen Lophelia Pertusa. Tauter-ryggen ble i 2013 vernet som marint verneområde og Skarnsundet er nå foreslått som et marint verneområde i Trondheimsfjorden.

    Det er antatt at over 700 forskjellige arter lever i og ved slike rev, og noen av disse er helt avhengig av korallrevene. 

cropped-cropped-Shutterstock-gradient-luted-scaled-1.webp