Noen av fiske artene er under press.
Vi alle gjøre en innsats for å sikre fiskebestandene for fremtiden.

    Det har alltid blitt fisket mye langs kysten av Norge, og vi er så heldige at alle kan fiske gratis i sjøen. Hvis kommende generasjoner også skal ha denne muligheten, må vi alle gjøre en innsats for å sikre fiskebestandene for fremtiden.

    Fra 1. januar 2022 skal slik rapportering kun skje på digital plattform godkjent av Fiskeridirektoratet. 

    Fra dette tidspunktet vil det ikke lengre være mulig å registrere fangster via Fiskeridirektoratets digitale fangst-rapporterings skjema.

    Registrerte turistfiskebedrifter skal rapportere fangst av desse fem artene

 • Torsk
 • Kveite
 • Uer
 • Steinbit
 • Sei

    Rapporteringen skal skje fortløpende. Har det ikke forkommet fiske aktivitet trenger du ikke rapportere, men fisketurer uten fangst skal også rapporteres. Rapporteringen gjelder uavhengig av hvilken nasjonalitet eller bustad den som fisker har.

Utenlandske turister er pålagt følgende regler når de fisker i Norge.

 • Kun bruke håndholdt redskap. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner eller lignende.
 • Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler for hvor mye fisk som kan tas fra Norge som rekreasjons-fisker. Hvis du har fisket fra en registrert turistfiske bedrift kan du ta med opptil 18 kilo fisk eller fiskeprodukter to ganger i året.
 • Fisk eller fiskevarer som er kjøpt i Noreg er ikkje omfatta av kvoten for utførsel viss det kan dokumenterast at fisken eller fiskevarene er kjøpt frå registrert næringsdrivande.
 • Fangst rapportering for Torsk, Kveite, Sei, Uer og Steinbit. Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (null-fangst).
 • Halibut over to meter skal settes fri. 
 • Ferdes mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når man fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordninger.
 • Har ikke lov til å selge fangsten.
 • Må ikke fiske fisk under minstemål.
 • Kan ikke delta i direkte fangst av kongekrabbe, men det er satt av en kvote til bedrifter som driver turistfiske i Finnmark. Turistfiske etter kongekrabbe
 • Kan på visse vilkår delta i jakt på kystsel sammen med en norsk statsborger hvis man har godkjent skytter lisens. 
Fiskeridirektoratet svarer gjerne
på spørsmål på engelsk, tysk, russisk eller norsk.
55 23 80 00 - info@fiskeridir.no
cropped-cropped-Shutterstock-gradient-luted-scaled-1.webp