Ferskvann fiske

       Man kan få kart å gå på fjellet å fiske i diverse fjellvann. De nærmeste fjellvann er ca 1-2 timer til fots fra fjordsentert. Ellers kan man kjøre til storvatnet og leie båt. Fiske kort fåes kjøpt i resepsjonen. Av fersk vanns fisk er det for det meste ørret man kan få.

 

      Flere av de beste lakse-elvene i Norge renner ut i Trondheim Fjord. Blant disse er Gaula, Orklaelva, Stjørdalselva og Verdalselva. Trondheims fjorden har dermed fått betegnelsen den nasjonale laksefjorden. For elve fisking etter laks trengs fiskekort, som kan kjøpes av grunneier av de forskjellige laksevald.